Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Lô 8 máy phát điện Shindaiwa DGW310MC

Lô 8 máy phát điện Shindaiwa DGW310MC
dat-thue

Hãng:

Model: DIS800ESS

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S16R nhập khẩu

Máy phát điện Mitsubishi S16R nhập khẩu
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S16R

Năm: 2010

Xuất xứ: Indonesia

Máy phát điện Mitsubishi S16R PTA

Máy phát điện Mitsubishi S16R PTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S16R PTA

Năm: 2011

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12A2 PTA-1

Máy phát điện Mitsubishi S12A2 PTA-1
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S12A2 PTA-1

Năm: 2007

Xuất xứ: Qatar

Máy phát điện Mitsubishi S16-NPTA

Máy phát điện Mitsubishi S16-NPTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S16-NPTA

Năm: 1992

Xuất xứ: PHÁP

Máy phát điện Caterpillar CAT C18

Máy phát điện Caterpillar CAT C18
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: CAT C18

Năm: 2010

Xuất xứ: Qatar

Máy phát điện Cummins VTA-28 DM

Máy phát điện Cummins VTA-28 DM
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: VTA-28 DM

Năm: 2001

Xuất xứ:

Động cơ tàu thủy Mitsubishi S6R-MTK

Động cơ tàu thủy Mitsubishi S6R-MTK
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S6R-MTK

Năm:

Xuất xứ:

Động cơ thủy MITSUBISHI S6M3-MTK

Động cơ thủy MITSUBISHI S6M3-MTK
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S6M3-MTK

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Động cơ thủy Mitsubishi S6M3-MTKS

Động cơ thủy Mitsubishi S6M3-MTKS
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S6M3-MTK

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện DENYO DCA-800 SSA-M

Máy phát điện DENYO DCA-800 SSA-M
dat-thue

Hãng: Denyo

Model: DCA-800 SSA-M

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Cummins KTTA50G2

Máy phát điện Cummins KTTA50G2
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm: 1994

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi 2000KVA S16R-PTA2

Máy phát điện Mitsubishi 2000KVA S16R-PTA2
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-MTK

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-MTK
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3 (1999)

Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3 (1999)
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Nippon Sharyo NES400EM

Máy phát điện Nippon Sharyo NES400EM
dat-thue

Hãng: Nippon Sharyo

Model:

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Denyo DCA800SSAM

Máy phát điện Denyo DCA800SSAM
dat-thue

Hãng: Denyo

Model: DCA800SSA-M

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3

Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm: 2002

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S16R-PTA

Máy phát điện Mitsubishi S16R-PTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-PTA

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-PTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S6R-MPTK

Máy phát điện Mitsubishi S6R-MPTK
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-Y2TAW-2

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-Y2TAW-2
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-MPTK

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-MPTK
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-T2MTK3M-1

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-T2MTK3M-1
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S6R2-T2MTK3M-1

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA 1500kva

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA 1500kva
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S12R-PTA

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-PTA

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-PTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: S6R2-PTA

Năm: 2004

Xuất xứ: Indonesia

Máy phát điện Nisshan NES150EH

Máy phát điện Nisshan NES150EH
dat-thue

Hãng:

Model: NES150EH

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Denyo DCA800SSA-M

Máy phát điện Denyo DCA800SSA-M
dat-thue

Hãng: Denyo

Model: DCA800SSA-M

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S6M3-MPTKS

Máy phát điện Mitsubishi S6M3-MPTKS
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: 500PS

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-MPTA

Máy phát điện Mitsubishi S12A2-MPTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: 1000KVA

Năm: 2006

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Máy phát điện Mitsubishi 650KVA / 50HZ/ 6600V

Máy phát điện Mitsubishi 650KVA / 50HZ/ 6600V
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: 650KVA/ 50HZ/ 6600V

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA 1080kw/1250kva

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA 1080kw/1250kva
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model: 1080kw/1250kva

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi PG230PY

Máy phát điện Mitsubishi PG230PY
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S6R-MPTAW-4

Máy phát điện Mitsubishi S6R-MPTAW-4
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12H-Y1PTA-4

Máy phát điện Mitsubishi S12H-Y1PTA-4
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Meiden ZXMA80P10BSS

Máy phát điện Meiden  ZXMA80P10BSS
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Động cơ thủy Mitsubishi S6R2F-MTK

Động cơ thủy Mitsubishi S6R2F-MTK
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện DENYO DCA-220ESM

Máy phát điện DENYO DCA-220ESM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện MITSUBISHI S6U-PTA

Máy phát điện MITSUBISHI S6U-PTA
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Airman SDG500S-3A6

Máy phát điện Airman SDG500S-3A6
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện AIRMAN SDG60S

Máy phát điện AIRMAN SDG60S
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi 5650KW

Máy phát điện Mitsubishi 5650KW
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện DENYO DCA610SPM

Máy phát điện DENYO DCA610SPM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện DENYO DCA600SSAM

Máy phát điện DENYO DCA600SSAM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện DENYO DCA-400SPM

Máy phát điện DENYO DCA-400SPM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Động cơ tàu thủy Mitsubishi S6R MPTK

Động cơ tàu thủy Mitsubishi S6R MPTK
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12NPTA

Máy phát điện Mitsubishi S12NPTA
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-800SPM

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-800SPM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA

Máy phát điện Mitsubishi S12R-PTA
dat-thue

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN | VINACOMA.,JSC - VCM GROUP

VINACOMA., JSC - VCM GROUPVINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại :  0934 660 139
 Email : mayphatdien@vinacoma.com.vn
 Website : mayphatdienvinacoma.com