Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Động cơ thủy Cummins KTA19M năm 1991

Động cơ thủy Cummins KTA19M năm 1991
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTTA38-G 1000KVA

Máy phát điện Cummins KTTA38-G 1000KVA
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTTA38-G

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QSK45-G4

Máy phát điện Cummins QSK45-G4
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: QSK45-G4

Năm: 2003

Xuất xứ: Anh

Máy phát điện Cummins VTA28G1

Máy phát điện Cummins VTA28G1
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: VTA28G1

Năm: 1991

Xuất xứ:

Lô máy phát điện Cummins KTA50G3 và KTA50G9

Lô máy phát điện Cummins KTA50G3 và KTA50G9
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50G3+KTA50G9

Năm: 1998

Xuất xứ: Mỹ

Máy phát điện Cummins KTA50G9

Máy phát điện Cummins KTA50G9
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50G9

Năm: 1998

Xuất xứ: Mỹ

Máy phát điện Cummins QST30-G4

Máy phát điện Cummins QST30-G4
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: QST30-G4

Năm: 2001

Xuất xứ: Dubai

Máy phát điện Caterpillar CAT C18

Máy phát điện Caterpillar CAT C18
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: CAT C18

Năm: 2010

Xuất xứ: Qatar

Máy phát điện Cummins VTA-28 DM

Máy phát điện Cummins VTA-28 DM
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: VTA-28 DM

Năm: 2001

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50-G3 năm 2006

Máy phát điện Cummins KTA50-G3 năm 2006
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50-G3

Năm: 2006

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QSX15-G8 năm 2012

Máy phát điện Cummins QSX15-G8 năm 2012
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: QSX15G8

Năm: 2012

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTTA50C

Máy phát điện Cummins KTTA50C
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50G1

Năm: 2011

Xuất xứ: Mỹ

Lô 8 chiếc máy phát điện Cummins KTA50

Lô 8 chiếc máy phát điện Cummins KTA50
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50

Năm:

Xuất xứ: Mỹ

Máy phát điện Cummins KTA38G3

Máy phát điện Cummins KTA38G3
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA38G3

Năm: 1991

Xuất xứ: Mỹ

Máy nén khí Airman PDSF 600S

Máy nén khí Airman PDSF 600S
dat-thue

Hãng: Airman

Model: PDSF 600S

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QSX15G8

Máy phát điện Cummins QSX15G8
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: QSX15G8

Năm: 2004

Xuất xứ: Đức

Máy phát điện Cummins NTA855G4

Máy phát điện Cummins NTA855G4
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: NTA855G4

Năm: 1994

Xuất xứ: USA

Máy phát điện Cummins QSK23-G3

Máy phát điện Cummins QSK23-G3
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: QSK23-G3

Năm: 2007

Xuất xứ: Bỉ

Máy phát điện Cummins KTA50G1

Máy phát điện Cummins KTA50G1
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50G1

Năm:

Xuất xứ: PHÁP

Máy phát điện cummins KTTA50G4

Máy phát điện cummins KTTA50G4
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTTA50G4

Năm: 1998

Xuất xứ: PHÁP

Máy phát điện Cummins KTA19M4

Máy phát điện Cummins KTA19M4
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50-GS1

Máy phát điện Cummins KTA50-GS1
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50-GS1

Năm: 1986

Xuất xứ: Mỹ

Máy phát điện Cummins KTTA50G2 năm 1994

Máy phát điện Cummins KTTA50G2 năm 1994
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTTA50G2

Năm: 1994

Xuất xứ: Bỉ

Máy phát điện Cummins KTTA50G2

Máy phát điện Cummins KTTA50G2
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm: 1994

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QST30-G2

Máy phát điện Cummins QST30-G2
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm: 1997

Xuất xứ: Thái Lan

Máy phát điện Cummins KTA19-G4 năm 1996

Máy phát điện Cummins KTA19-G4 năm 1996
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA19-G4

Năm: 1996

Xuất xứ: Thái Lan

Máy phát điện Cummins KTA50 G2

Máy phát điện Cummins KTA50 G2
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm: 1991

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins VTA28-G3

Máy phát điện Cummins VTA28-G3
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm: 1991

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QST30

Máy phát điện Cummins QST30
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins 6CTA

Máy phát điện Cummins 6CTA
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA38M

Máy phát điện Cummins KTA38M
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50 CPL 343

Máy phát điện Cummins KTA50 CPL 343
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50 CPL1219

Máy phát điện Cummins KTA50 CPL1219
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50-G3

Máy phát điện Cummins KTA50-G3
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins QSX15-G8

Máy phát điện Cummins QSX15-G8
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA38-M

Máy phát điện Cummins KTA38-M
dat-thue

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTTA50-G2

Máy phát điện Cummins KTTA50-G2
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTTA50-G2

Năm: 1992

Xuất xứ: PHÁP

Máy phát điện Nisshan NES150EH

Máy phát điện Nisshan NES150EH
dat-thue

Hãng:

Model: NES150EH

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện McWell MGC310S

Máy phát điện McWell MGC310S
dat-thue

Hãng:

Model: MGC310S

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy phát điện Cummins KTA50-G1

Máy phát điện Cummins KTA50-G1
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: 900KVA

Năm: 1992

Xuất xứ: PHÁP

Máy phát điện Cummins QSK45

Máy phát điện Cummins QSK45
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: 1400KVA

Năm: 2009

Xuất xứ: Anh

Máy phát điện Aggreko KTTA19G1

Máy phát điện Aggreko KTTA19G1
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins 600KW/900HP VTA28-G5

Máy phát điện Cummins 600KW/900HP VTA28-G5
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA-G3 1400KVA

Máy phát điện Cummins KTA-G3 1400KVA
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50-G2

Máy phát điện Cummins KTA50-G2
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50G2

Máy phát điện Cummins KTA50G2
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins 85DGDJ

Máy phát điện Cummins 85DGDJ
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins YCS300RSC

Máy phát điện Cummins YCS300RSC
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins Onan DFEH-7244177

Máy phát điện Cummins Onan DFEH-7244177
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins C55D5iC-1

Máy phát điện Cummins C55D5iC-1
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện MITSUBISHI S6U-PTA

Máy phát điện MITSUBISHI S6U-PTA
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins 1760DQKD 1600DQKD

Máy phát điện Cummins 1760DQKD 1600DQKD
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins GTA38-G2

Máy phát điện Cummins GTA38-G2
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện DENYO DCA-400SPM

Máy phát điện DENYO DCA-400SPM
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins 2000kva

Máy phát điện Cummins 2000kva
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins Onan DFCE-3377418

Máy phát điện Cummins Onan DFCE-3377418
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins NT 855 G2

Máy phát điện Cummins NT 855 G2
dat-thue

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Máy phát điện Cummins KTA50-G3

Máy phát điện Cummins KTA50-G3
dat-thue

Hãng: Cummins

Model: KTA50-G3

Năm: 2009

Xuất xứ: USA

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN | VINACOMA.,JSC - VCM GROUP

VINACOMA., JSC - VCM GROUPVINACOMA., JSC - VCM GROUP
 Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại :  0934 660 139
 Email : mayphatdien@vinacoma.com.vn
 Website : mayphatdienvinacoma.com