Máy phát điện Cummins QSK45-G4

Máy phát điện Cummins QSK45-G4

Hãng: Cummins

Model: QSK45-G4

Năm: 2003

Xuất xứ: Anh

Thông tin khách hàng