Máy phát điện Mitsubishi S16R PTA

Máy phát điện Mitsubishi S16R PTA

Hãng: Mitsubishi

Model: S16R PTA

Năm: 2011

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng