Máy phát điện Mitsubishi S12A2 PTA-1

Máy phát điện Mitsubishi S12A2 PTA-1

Hãng: Mitsubishi

Model: S12A2 PTA-1

Năm: 2007

Xuất xứ: Qatar

Thông tin khách hàng