Máy phát điện Cummins QST30-G4

Máy phát điện Cummins QST30-G4

Hãng: Cummins

Model: QST30-G4

Năm: 2001

Xuất xứ: Dubai

Thông tin khách hàng