Máy phát điện Cummins KTTA50C

Máy phát điện Cummins KTTA50C

Hãng: Cummins

Model: KTA50G1

Năm: 2011

Xuất xứ: Mỹ

Thông tin khách hàng