Máy phát điện Cummins QSK23-G3

Máy phát điện Cummins QSK23-G3

Hãng: Cummins

Model: QSK23-G3

Năm: 2007

Xuất xứ: Bỉ

Thông tin khách hàng