Máy phát điện công nghiệp Caterpillar 3512

Máy phát điện công nghiệp Caterpillar 3512

Hãng:

Model: 3512

Năm: 1986

Xuất xứ: Mỹ

Thông tin khách hàng