Máy phát điện Nippon Sharyo NES400SM-2

Máy phát điện Nippon Sharyo NES400SM-2

Hãng: Nippon Sharyo

Model: NES400SM-2

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin khách hàng