Máy phát điện Mitsubishi 2000KVA S16R-PTA2

Máy phát điện Mitsubishi 2000KVA S16R-PTA2

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin khách hàng