Máy phát điện Mitsubishi S6R2-MTK

Máy phát điện Mitsubishi S6R2-MTK

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin khách hàng