Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3 (1999)

Máy phát điện Mitsubishi S6R2F-MTK3 (1999)

Hãng: Mitsubishi

Model:

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin khách hàng