Máy phát điện Nippon Sharyo NES400EM

Máy phát điện Nippon Sharyo NES400EM

Hãng: Nippon Sharyo

Model:

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin khách hàng