Máy phát điện Cummins QST30

Máy phát điện Cummins QST30

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng