Máy phát điện Cummins 6CTA

Máy phát điện Cummins 6CTA

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng