Máy phát điện Cummins KTA38M

Máy phát điện Cummins KTA38M

Hãng: Cummins

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng