Máy phát điện Nippon Sharyo NES 500EM

Máy phát điện Nippon Sharyo NES 500EM

Hãng: Nippon Sharyo

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng