Máy phát điện Doosan P126TI

Máy phát điện Doosan P126TI

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng