Máy phát điện Doosan 200KVA

Máy phát điện Doosan 200KVA

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng