Máy phát điện Caterpillar 275KVA CAT

Máy phát điện Caterpillar 275KVA CAT

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng