Máy phát điện Mitsubishi S12H-Y1PTA-4

Máy phát điện Mitsubishi S12H-Y1PTA-4

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng