Máy phát điện Doosan G160

Máy phát điện Doosan G160

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng