Máy phát điện Nippon Sharyo NES125EH

Máy phát điện Nippon Sharyo NES125EH

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng