Máy phát điện CAT D399

Máy phát điện CAT D399

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng