Máy phát điện Caterpillar XQE200

Máy phát điện Caterpillar XQE200

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng