Máy phát điện CAT 3512

Máy phát điện CAT 3512

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng