Máy phát điện MTU 12V2000

Máy phát điện MTU 12V2000

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng