Máy phát điện DooSan P126TI-11

Máy phát điện DooSan P126TI-11

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng