Máy phát điện MTU 16V396

Máy phát điện MTU 16V396

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng