Máy phát điện Doosan P222FE-II

Máy phát điện Doosan P222FE-II

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng